OBILJEŽENA TREĆA GODIŠNJICA UDRUŽENJA SARAY-SEVDAH!

360

unnamed

U Sarajevu je obilježena treća godišnjica Udruženja “Saray-sevdah”, čija je predsjednica vokalna interpretatorka Refija Muslić. Na godišnjici su, između ostalih, pjevali Džavid Pamuković, Šerif Kapo, Nihada Kapetanović, Refija Muslić, Rahima Halimanović, Esad Kovačević, Bajro Tuđin, Maša Perenda, Ljubica Berak, Benis Fazlić, Samir Kazić, Ahmed Nihbegović, Andrija Števanić… Svi izvođači su nagrađeni aplauzima publike. Bili su prisutni i književnik i novinar Bajro Perva, Džemal Softić, Sadža Softić…Program je vodio Enver Šadinlija.

II

 
Dž.S./E-turneja.com