Uštedite novac i sačuvajte zdravlje uz pomoc Umbrella elektronskih cigareta!

577

Električne cigarete ili e-cigarete su najčešći oblik i proizvod iz grupe sustava elektronskih dostave nikotina (engl. Electronic Nicotine Delivery Systems, ENDS). E-cigarete omogućuju nadomještanje nikotina iz običnih cigareta uz izbjegavanje niza drugih, dokazano toksičnih, štetnih čimbenika koji se nalaze u običnim cigaretama, a uz to imaju i povoljan učinak i na ostale elemente ovisnosti o pušenju kao što su oralna stimulacija, manualni kontakt i slično, koji izostaje kod nekih drugih oblika nadomještanja poput nikotinskih flastera, guma za žvakanje i sl.

 

 

 

 

 

 

 

Elektronske cigarete različitog oblika i dizajna u obliku hemijske olovke, USB stickova i sl. Glavni sastojci otopine e-cigareta su: nikotin, propilen glikol sa ili bez glicerola i različita sredstva za poboljšanje okusa. Ugrađena baterija omogućuje grijanje otopine, koju korisnik udiše kao aerosol. Razlike u naponu baterije i električnim sklopovima rezultiraju i bitno različitim mogućnostima ovih proizvoda da zagriju otopinu u aerosol, a time i količine isporučenog nikotina i drugih sastojaka odnosno stvaranje toksičnih tvari u emisijama.

Kao i kod konvencionalnih cigareta, na količine isporučenog nikotina i drugih sastojaka u aerosolu utječe i ponašanje samih korisnika – dužina i dubina inhalacije i učestalost njenog ponavljanja. Uz razlike u mogućnostima različitih proizvoda, korisnici mogu i sami jednostavno mijenjati pojedine karakteristike elektroničkih cigareta, poglavito količinu isporučenog nikotina i drugih sastojaka odnosno sadržaja otopine.

Elektronska cigareta je zaista sigurnija alternativa duhanskim cigaretama. Pročitajte ispitivanje naučnika (Dr. G. Romagna, L. Zabarini, L. Baribelo, E, Bocchietto, S. Todeschi, E. Caravati) koji pripadaju laboratoriji za hemijska i toksiokološka istraživanja ABICH S.l.r i naučnika Dr. K. Farasalinos koji pripada Onazisovom Centru za kardiohirurgiju u Atini o određivanju svojstva hemijskih supstanci koje se ispuštaju u životnu sredinu prilikom korištenja elektronskih cigareta. Tokom ispitivanja korištene su isključivo Flavour Art tečnosti za elektronske cigarete.

 

 

 

 

 

 

Za razliku od duhanskih, konzumiranje elektronskih cigareta ne izaziva trenutni efekat smanjenja dotoka krvi i kiseonika u srce, pokazali su rezultati nove studije predstavljenje na kongresu Evropskog udruženje kardiologa u Amsterdamu.

Istraživaci Klinike za kardiohirurgiji pri atinskom centru Onazis, na čelu sa doktorom Konstantinosom Farsalinosom, ispitivali su uticaj korištenja e-cigareta na sposobnost srčanih arterija da srce snabdjevaju krvlju i kiseonikom.

Studijom je obuhvaceno 60 učesnika – 30 pušača i 30 konzumenata elektronskih cigareta.
Pušači su testirani poslije pušenja dvije cigarete, a dan kasnije i poslije 15 minuta konzumiranja elektronske cigarete, napunjene tecnošću sa 18 mg nikotina. Mjerenje dotoka krvi i kiseonika u srce, kod pušača je obavljeno prije i poslije konzumiranja duhanskih i e-cigareta.
Korisnici elektronskih cigareta, konzumirali su e-cigaretu, punjenu tecnošću sa istom kolicinom nikotina i u istom vremenskom periodu od 15 minuta. Kod njih je dotok krvi i kiseonika u srce mjeren prije i poslije korištenja e-cigarete.

 

 

 

 

– Ovo je, inače prva studija kojom je ispitan uticaj konzumiranja elektronskih cigareta na dotok krvi i kiseonika u srce. Poznato je da pušenje trenutno umanjuje sposobnost srčanih arterija da snabdeju srce krvlju i kiseonikom. Cilj ove studije bio je da utvrdimo da li sličan efekat proizvode i elektronske cigarete.- rekao je vođa istraživačkog tima dr Farsalinos.

Poslije pušenja dvije duhanske cigarete, kod učesnika studije je primjećeno smanjenje dotoka krvi i kiseonika do srca od 16% , kao i povjećanje otpora dotoku od čak 19 %.
Međutim, poslije konzumiranja elektronskih cigareta kod korisnika nije bilo nikakve razlike u dotoku krvi i kiseonika do srca, niti u povećanju otpora – u poređenju sa rezultatima prethodnog mjerenja.

 

 

 

– Rezultati su impresivni i pokazuju da, za razliku od duhana, elektronske cigarete ne utiču na dotok kiseonika i krvi u srce. Iako je trenutno nemoguće procjeniti efekte dugogodišnje upotrebe e-cigareta, dostupni dokazi nedvosmisleno potvrđuju da su one daleko manje štetne od duhanskih – istakao je dr Farsalinos.

Umbrella Corporation LTD d.o.o. je osnovana 2010.godine u Beogradu, Srbija.

Umbrella je danas prisutna u 3 zemlje regiona:Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija.

Broj Umbrella prodajnih šopova u regionu je oko 40. Ovaj broj je u stalnom porastu usljed konstantnog razvoja tržišta i otvaranja novih Umbrella šopova.

Pored sopstvenog prodajnog kanala, Umbrella je razvila i distributivnu mrežu sa 700 + prodajnih mjesta u regionu(trafike, benzinske pumpe, apoteke, marketi, šopovi mobilnih i elektronskih uređaja..).

 

 

Filozofija Umbrella poslovanja se zasniva na motivu da obezbjedi svojim dugogodišnjim , lojalnim klijentima koji vjeruju u Umbrella brend , najkvalitetnije, najatraktivnije, najaktuelnije i najinovativnije proizvode po konkuretnim tržišnim cijenama.

 

 

 

Kao što kišobran štiti od kiše ili sunca… kompanija ‘Umbrella’ štiti svoje klijente obezbjeđujući proizvode koji promovišu zdravlje, jer predstavljaju zdraviju alternativu,izjavila nam je menadžerica Umbrella Corp BH Sanela Kolić.

Umbrella shopove u Bosni i Hercegovini  možete posjetiti u :

  • Sarajevu Ferhadija 27 033-575 555
  • Sarajevo SCC 1 sprat 066-811-932
  • Tuzla BCC 1 sprat 066 584-043
  • Banja Luka RK Boska 1 sprat 065-641-779
  • Bijeljina Zmaja Jove 10 065-151-240
  • Mostar TC Piramida 066-811-933

Web : https://www.umbrellashop.ba/

 Facebook : https://hr-hr.facebook.com/UmbrellaElektronskeCigareteBH

 Instagram : https://www.instagram.com/umbrella.ekocigarete.bh/